Elbionic - analiza stanu zdrowia
Dolny Śląsk

tel. 787-611-929
e-mail: elbionic@wp.plAnaliza urządzeniem Quantum / Analizatorem kwantowym QMRA (Quantum Magnetic Resonance Analyzer)

Quantum jest jednym z bardziej innowacyjnych urządzeń z dziedziny biologii, bioinformatyki oraz inżynierii elektronicznej. Jego działanie bazuje na zasadach fizyki kwantowej. Właśnie ta dziedzina wiedzy udowodniła, że każda komórka ludzka czy zwierzęca ma swoje określone częstotliwości drgań oraz emituje mikropola biomagnetyczne.

Jak działa Quantum?

Urządzenie poprzez dołączoną podłużną elektrodę, na której zamontowane są dwie płytki metalowe, bada pole magnetyczne komórek, a następnie przekazuje uzyskane w ten sposób informacje do centrali urządzenia, które analizuje pole magnetyczne i wysyła odpowiedź zwrotną do komputera, aby ten mógł przedstawić wynik zawarty w czterdziestu jeden szczegółowych raportach.

Raporty te dotyczą funkcjonowania poszczególnych części składowych organizmu, takich jak:

 1. całe systemy funkcjonujące w organizmie:

  • układ krążenia i naczyń mózgowych,
  • układ hormonalny,
  • układ kostny (w tym: wskaźnik wzrostu kości i ich gęstość mineralna, jak również raport pod względem schorzeń reumatoidalnych)
  • przewód pokarmowy,
  • system odpornościowy;

 2. poszczególne narządy, w tym:
  wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, tarczyca, nerki, serce, płuca,oczy, narządy płciowe (w tym także: cykl menstruacyjny u kobiet, funkcje seksualne oraz informacja dotycząca plemników u mężczyzn).Ponadto w trakcie rezonansu mogą Państwo także uzyskać obraz stanu ogólnego swojej skóry, jak również informacje na temat występujących w organizmie witamin i mikroelementów,
ale także mogących się w nim znajdować metali ciężkich.

Należy jednak pamiętać, że badanie urządzeniem Quantum daje pewien obraz stanu zdrowia - nie może zastąpić szczegółowych badań medycznych, ale może stać się istotnym impulsem do ich wykonania.

Warto wiedzieć i należy zdać sobie sprawę z tego, że urzdzenie to nie jest urządzeniem medycznym, nie wpływa na funkcjonowanie organizmu a jedynie odczytuje informacje zawarte w polu biomagnetycznym komórek.

Samo badanie trwa 60 sekund, jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. W trakcie jego trwania badany trzyma w ręku, wspomnianą już wcześniej, metalową elektrodę służącą do diagnozy.

Przeprowadzana w ten sposób analiza jest doskonałym uzupełnieniem badania kropli krwi
a pozwala na pełniejsze i dokładniejsze spojrzenie na stan zdrowia organizmu, dokładnie wskazując m.in. jakich witamin czy minerałów nam brakuje, podczas gdy w czasie mikroskopowego badania kropli krwi możemy jedynie stwierdzić występowanie niedoborów, bez możliwości szczegółowego wskazania, czego brakuje danemu organizmowi, choć poszczególne anomalia zawężają krąg podejrzanych w tym zakresie.

Skuteczność urządzenia waha się od 75% do 95%, jednak przeprowadzane przez nas analizy niejednokrotnie stanowiły dowód na doskonałe uzupełnianie się stosowanych przez nas metod badawczych i występowania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy badaniem kropli krwi i badaniem urządzeniem Quantum.

Przed badaniem przeprowadzany jest krótkii, ale jednocześnie bardzo ważny wywiad, w którym przedstawiane są przeciwwskazania eliminujące moĹźliwość jego wykonania, a osoba poddająca się badaniu zobowiązana jest do podpisania pisma o braku występowania tych przeciwwskazań.

Do przeciwwskazań należąw tym przypadku m.in. metalowe ciała znajdujące się wewnątrz organizmu, których nie można usunąć na czas biorezonansu (implanty, rozruszniki, opiłki metali), ciężkie zaburzenia rytmu serca, jak również ciąża.